Nieuwe krant Franstaligen in Wallonië

BRUSSEL, 24 MAART. België heeft sinds vanmorgen een nieuwe Franstalige krant, Le Matin. Tegelijkertijd is het twee zieltogende Franstalige kranten kwijt, Le Peuple en La Wallonie.

Het nieuwe dagblad wil met een links-liberale opstelling afstand nemen van de twee voorgangers, die nauwe banden hadden met de Franstalige socialistische partij en met de socialistische vakbond. Le Matin is vanmorgen verschenen in de bescheiden oplage van 16.000 exemplaren, wat nog altijd meer is dan de gezamenlijke oplage van de twee oude kranten.

Het nieuwe journalistieke product is mogelijk geworden dankzij financiële deelname van de katholieke krantengroep Vers l'Avenir (met regionale Franstalige kranten met een totale oplage van ongeveer 140.000 exemplaren) en de Franse dagbladuitgever van La Voix du Nord. Met het bisdom Namen als belangrijkste aandeelhouder is Vers l'Avenir politiek vanouds de tegenhanger van de oude socialistische kranten Le Peuple en La Wallonie. Le Matin wil over drie jaar de oplage op 22.000 exemplaren gebracht hebben. Hoofdredacteur Fabrice Jacquemart rekent erop dat de krant op dat ogenblik geen verlies meer lijdt. Voorwaarde daarvoor is wel dat Le Matin evenveel overheidssubsidie blijft ontvangen als Le Peuple en La Wallonie tot nu toe gezamenlijk kregen. De centrale redactie van Le Matin is gevestigd in Luik. Daarnaast zijn er redacties in Brussel en Namen.

Le Matin wil een plaatsje veroveren in een markt die gedomineerd wordt door de Brusselse krant Le Soir, die een oplage van bijna 150.000 exemplaren heeft. De andere grotere Franstalige krant, La Libre Belgique, heeft een oplage van 57.000 exemplaren.