Minima krijgen geen aanslag

GRONINGEN, 24 MAART. Mensen met een minimuminkomen in Groningen kunnen vanaf 1999 op een zeer eenvoudige manier kwijtschelding krijgen van gemeentelijke en provinciale belastingen en van heffingen van de waterschappen. Ze krijgen automatisch een formulier toegestuurd waarmee ze in één keer kwijtschelding kunnen aanvragen van alle heffingen. De gemeente Groningen heeft hierover samen met dertien andere gemeenten in de provincie afspraken gemaakt met de provincie en de waterschappen. (ANP)