Kees Schuyt

In het artikel Veraart, advocaat van ongewone zedenzaken (in de krant van maandag 23 maart, pagina 2) staat: “Het was ook een socioloog en geen jurist, Veraarts jeugdvriend Kees Schuyt, die hem aanspoorde over zijn praktijkervaring een boek te schrijven.” Schuyt is echter behalve socioloog ook jurist.