Kardinaal De Jong

Het bijschrift bij de foto van kardinaal De Jong (in de krant van zaterdag 21 maart, pagina 41) was niet juist. De benoeming van de aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal in 1946 was voor het leven. Vijf jaar na die benoeming kreeg De Jong op eigen verzoek om gezondheidsredenen een bisschop-coadjutor (de latere kardinaal Alfrink), pas in 1955 ging hij met emeritaat en overleed in datzelfde jaar.