Integratie Albanezen in onderwijs; Serviërs in Kosovo kwaad over akkoord

PRIINA, 24 MAART. De Servische minderheid in Kosovo heeft woedend gereageerd op een akkoord, gisteren gesloten tussen de Servische regering en vertegenwoordigers van de Albanese meerderheid. Het akkoord voorziet in de herintegratie van de Albanezen in het onderwijs in Kosovo.

In de hoofdstad van de door de Serviërs geheel gedomineerde regio, Priina, gingen gisteren twintigduizend Serviërs - voor het grootste deel studenten - de straat op om tegen het akkoord te protesteren. Ze riepen leuzen als 'We geven Kosovo niet weg'. De Servische machthebbers werd 'verraad' van de Servische zaak in Kosovo verweten. Bij de demonstratie deden zich geen incidenten voor.

Later gisteren tekende ook de staf van de universiteit van Priina propest aan tegen het onderwijsakkoord. “De handtekening van vandaag luidt op opdeling in van de Servische staat”, zei de rector, Radivoje PapoviEÉc, in een toespraak tot duizenden studenten. “Dit is een Servische universiteit en dit blijft een Servische universiteit.” De raad van hoogleraren van de universiteit nam een verklaring aan waarin het akkoord van gisteren werd veroordeeld als “niet alleen illegaal maar ook strijdig met de grondwet” en als “een eerste stap op weg naar de verwezenlijking van het doel van de separatisten, een Republiek Kosovo”.

Het akkoord van gisteren werd ondertekend door de Servische minister die is belast met zaken betreffende Kosovo, Ratomir Vico, en Fehmi Agani, een adviseur van de Democratische Liga van Kosovo (LDK), de belangrijkste politieke partij van de Albanezen. Het akkoord is niet nieuw: het werd in september 1996 al ondertekend, na overleg tussen de Servische leider Slobodan MiloviEÉc en de leider van de Albanezen, Ibrahim Rugova. Maar de overeenkomst werd nooit uitgevoerd.

Het akkoord voorziet in de herintegratie van Albanese studenten en scholieren op alle niveau's van het onderwijs in Kosovo. Na de opheffing van de autonomie van Kosovo in 1989 werd op alle scholen en universiteiten in Kosovo het Albaneestalige leerprogramma vervangen door een Servisch programma. Alle Albanese onderwijzers, leraren en hoogleraren die weigerden dat Servische curriculum te aanvaarden, werden ontslagen. Daarna bleven de Albanese scholieren en studenten en masse van de scholen weg. Sindsdien hebben de Albanezen 'ondergronds' onderwijs genoten, op scholen en een universiteit die volgens de wet illegaal zijn en waarvan de diploma's ook nergens worden erkend.

Volgens het akkoord van gisteren worden de Albanese studenten en scholieren weer tot de officiële onderwijsinstellingen toegelaten. De Albanezen en Serviërs zouden gescheiden les krijgen, de ene groep 's ochtends, de andere 's middags. Maar het akkoord zwijgt over de taal waarin wordt gedoceerd en over het curriculum. In Albanese kring werd gisteren gezegd dat het akkoord sinds september 1996 niet is uitgevoerd door onenigheid over deze beide kwesties.

Het akkoord betekent niet dat de Albanezen van Kosovo nu bereid zijn hun boycot van het overleg over de toekomstige status van Kosovo binnen de republiek Servië op te geven: ze blijven die besprekingen, die door Servië zijn aangeboden, boycotten, omdat de Serviërs de onafhankelijkheid van Kosovo onbespreekbaar vinden. (Reuter, AFP)