FORTUNE

Fortune verschijnt elke veertien dagen en is verkrijgbaar in de kiosk. http://fortune.com

Een auto produceren op aanvraag in plaats van auto's maken en verkopen. Ford Motors hoopt dat dat het resultaat zal zijn van de manier waarop de onderneming kennis en informatie verspreidt via een intranet. De onderneming heeft 120.000 werkstations aangesloten op duizenden websites met informatie over marketingon- derzoek, analyses van onderdelen van de concurrenten, en lijsten van de snelste leveranciers van onderdelen.

De sites bieden ook informatie over het productontwikkelingssysteem, zodat de verschillende productieteams van elkaars ervaringen kunnen leren. Deze informatie wordt elk uur ververst. Daardoor is de tijd die Ford nodig heeft om nieuwe modellen in productie te nemen verkort van zesendertig tot vierentwintig maanden. Een ander resultaat is dat de levertijd is bekort van vijftig tot vijftien dagen.

    • Herman Frijlink