Deel van wet uitgesteld om probleem met millennium

DEN HAAG, 24 MAART. De uitvoering van een deel van de Bijstandswet wordt een jaar uitgesteld wegens het millenniumprobleem. Dat schrijft minister Melkert (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Melkert vreest grote problemen bij de computers van de gemeentelijke sociale diensten als deze op 1 januari 2000 ook daadwerkelijk deze datum moeten herkennen. Voor veel computers geldt dat het jaar 2000 wordt aangezien voor het jaar 1900, omdat progamma's alleen een jaartal met de laatste twee cijfers aangeven.

Daarom stelt het kabinet de uitvoering door sociale diensten van de zogenoemde wet Decentralisatie Toeslagen uit tot na 1 januari 2000. Met die wet zouden sociale diensten een budget krijgen voor een deel van de bijstandsuitgaven, waardoor ze een grotere eigen verantwoordelijkheid zouden krijgen over de toekenning van de bijstandsuitkeringen.

Tot minstens het jaar 2000 blijft alles nu bij het oude. Gemeenten mogen negentig procent van de bijstandsuitgaven blijven declareren bij het rijk.

Melkert verwacht dat de sociale diensten de komende jaren nog problemen genoeg zullen hebben met hun computersystemen, niet alleen wegens het millenniumprobleem maar ook met de invoering van de euro, de Europese eenheidsmunt. Het girale geldverkeer met de euro begint op 1 januari 1999 en het euro-muntgeld komt twee jaar daarna. Een zogenoemd Kenniscentrum 2000 zal de sociale diensten helpen bij het aanpassen van hun computersystemen aan de euro en het millenniumprobleem.