Compromis in Senaat over IMF

WASHINGTON, 24 MAART. De Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse senaat is het afgelopen nacht eens geworden over een wetsvoorstel dat voorziet in de door het Witte Huis gevraagde financiële bijdrage van 18 miljard dollar aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In het wetsvoorstel worden van het IMF specifieke hervormingen geëist om de internationale organisatie doorzichtiger te maken, zodat het IMF beter rekenschap kan geven van zijn doen en laten. Het compromis wordt beschouwd als een overwinning voor president Clinton. De financiële bijdrage behelst 3,5 miljard dollar voor hulppakketten voor de Aziatische crisislanden en 14,5 miljard dollar voor versterking van het kapitaal van het IMF, waarover de aangesloten lidstaten vorig jaar al overeenstemming bereikten.

In het compromis wordt geëist dat landen die van het IMF steun ontvangen zich houden aan internationale handelsakkoorden. Ook moet in die landen een eind komen aan door de overheid gestuurde kredieten en subsidies. De Groep van zeven industrielanden (G7) moet zich sterk maken voor hervormingen binnen het IMF. Het IMF zou de boeken moeten openen voor onderzoek van Congrescommissies. Aanvankelijk stelden senatoren hardere eisen, maar die waren door het Witte Huis “onwerkbaar” genoemd. Zo zou volgens een eerder ontwerp het IMF-bestuur een resolutie hebben moeten aannemen over wijziging van het leningenbeleid.

In de Senaat bestond aanvankelijk zware kritiek op de miljardenpakketten van het IMF voor Thailand, Zuid-Korea en Indonesië, onder meer omdat de internationale particuliere banken er te gemakkelijk vanaf zouden komen.

De belangrijke commissie voor de middelen van het Huis van Afgevaardigden stemt vandaag over een voorstel inzake de gelden voor IMF. Hierdoor kan nog een hindernis voor de financiering van het IMF ontstaan. Zo willen Republikeinse leiders in het Huis anti-abortusmaatregelen in het pakket opnemen. (Reuters)