Brief wijst op studiebijdrage

ROTTERDAM, 24 MAART. De Informatie Beheer Groep (IBG) in Grongingen heeft aan 90.000 gezinnen met een eerste schoolgaand kind tussen de 12 en 18 jaar een brief gestuurd om hen te wijzen op het bestaan van de financiële tegemoetkoming in de studiekosten. Deze gezinnen maken geen gebruik van deze vergoeding.

Ouders die samen een belastbaar inkomen hebben van minder dan 40.000 gulden per jaar hebben recht op jaarlijks 805 gulden voor de schoolkosten van elk kind. Momenteel krijgen 220.000 scholieren deze tegemoetkoming, maar volgens de IBG weten veel ouders niet dat zij er recht op hebben. Via gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag) heeft de IBG de overige 90.000 gezinnen achterhaald die geen gebruik maken van deze vergoeding, terwijl zij er wellicht wel recht op hebben.

De actie maakt deel uit van een reorganisatie van de IBG. De groep is ook verantwoordelijk is voor de studiefinanciering. De ouders krijgen een brief waaruit ze zelf kunnen afleiden of ze voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Ze kunnen via een bijgevoegd formulier een aanvraag indienen en krijgen binnen drie weken antwoord, aldus de IBG.