Betekenis

Vozen, zie Ficken.

Verliefd: zielbeneveling.

Vertalen, vergiftigt de geest als het uit de voor loopt, vergelijkbaar met vallen voor veile vrome vrouwen.

Vliegenmepper, onmisbaar plattelandsattribuut.

Vrienden/vriendinnen: van levensbelang.

Vrijhaid (Gr), idem dito.

Vuurtje stoken, wekelijks in ateliertuin omdat vuilnisophaaldienst zandweg mijdt. Consequentie: elke DLA-drukproef, correspondentie met en zonder correctie gaat in rook op.

Vreterd, laadklep: 'Ik zel die 'n slag in dien vreterd geevn'.

Vorst, genadeslag voor late bloeiers, doodklap voor vroege starters en bloeiende vruchtbomen.

    • Peter Yvon de Vries