Belegger in KNP BT mag bestuur ontslaan

ROTTERDAM, 24 MAART. Verpakkings- en handelsconcern KNP BT heeft de aanbevelingen van de commissie-Peters over verdeling van de macht bij een onderneming (corporate governance) overgenomen. KNP BT geeft aandeelhouders de bevoegdheid bestuurders te benoemen of te ontslaan en om de jaarrekening vast te stellen. Dit is nu nog voorbehouden aan de raad van commissarissen. KNP BT zal deze maatregelen over twee weken aan de aandeelhouders voorleggen.

Het Amsterdamse concern wil niet zover gaan dat de aandeelhouders ook het recht te geven commissarissen aan te stellen. KNP BT laat het huidige structuurregime daarom ongewijzigd. Volgens dat systeem hebben de commissarissen zelf het recht een mede-toezichthouder te kiezen.

Behalve dat KNP BT de aandeelhouders meer invloed geeft, bouwt het concern de beschermingsconstructies af. Zo trekt het uiterlijk in 2001 de preferente aandelen in. Deze stukken zijn doorgaans in handen van bevriende partijen en daardoor onbereikbaar voor andere beleggers.

De directie van KNP BT heeft het voornemen meer eigen aandelen in te kopen. De afgelopen maand kocht het concern al drie miljoen aandelen in om verwatering van de winst tegen te gaan. Hiermee loopt het bedrijf vooruit op plannen van het kabinet om de inkoop van eigen aandelen fiscaal aantrekkelijker te maken.

Door de juridische fusie met de houdstermaatschappij Letterhaave zal KNP BT ruim negen miljoen aandelen in handen krijgen. Hiervan worden 5,5 miljoen stukken uit roulatie genomen, zo'n 5,3 procent van het uitstaande totaal.

Directeur P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters vind dat KNP BT met deze plannen op de goede weg is. “Dat je bestuurders weg kunt sturen is de meest directe manier om invloed uit te oefenen op het bestuur.”