Antistollingsonderzoek (2)

Een nieuwe combinatie van bloedverdunnende middelen zou tot meer ernstige bloedingen leiden met als gevolg een verhoogde sterfte. Simpele kansberekening met een zgn.

Chi-kwadraattoets laat zien dat er reeds bij één versus zeven doden sprake is van een significant verschil d.w.z. de kans dat dit toeval is, is kleiner dan 5 procent. Bij één versus 11 doden is de kans dat het resultaat toeval is, kleiner dan 1 op duizend. Al wordt een onderzoek in principe goed opgezet, dan moet ook nog de follow-up zodanig zijn dat men zodra er sprake is van significante verschillen stopt met het onderzoek. Dit is des te meer juist, omdat het verschil in aantal ernstige (bloedings)complicaties statistisch nog veel duidelijker verschilde. Er is derhalve sprake van nalatigheid. De bewering van Ronald Brand, dat anderen, die de nieuwe combinaties bloedverdunners mogelijk langer leven, is onzinnig. Hij stelt een niet aannemelijke hypothese op die hij niet bewijst, maar wel gebruikt om harde feiten in twijfel te trekken.

    • E. Valstar