Affaire-Guido de Brès; Leraar krijgt 20 maanden cel om ontucht

AMSTERDAM, 24 MAART. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de aardrijkskundeleraar B.K. (47) van de Guido de Brès-school in Amersfoort gisteren veroordeeld tot twintig maanden cel. Het hof achtte bewezen dat hij tussen 1986 en 1994 zeker negen leerlingen seksueel heeft misbruikt.

Vorig jaar werd de aardrijkskundeleraar door de rechtbank in Utrecht eveneens veroordeeld tot twintig maanden gevangenis. De leraar ging in beroep omdat hij ten tijde van de ontucht aan de jongens, in de leeftijd van veertien tot achttien jaar, geen les meer gaf. Zijn raadsman, E. Bouwman, deed een beroep op de seksuele rechten van het kind, omdat de ontuchtige contacten tussen de leerlingen en de docent vrijwillig zouden zijn geweest.

Het hof verwierp het verweer. Hoewel K. de jongens geen les meer gaf, was er nog steeds sprake van een “leraar-leerlingrelatie”, aldus het vonnis. Die gezagsverhouding manifesteerde zich onder meer tijdens pauzes als K. op het schoolplein surveilleerde. Op die momenten legde hij vaak de contacten met de leerlingen die later uitmondden in seksspelletjes bij de leraar thuis. Ook kan door het leeftijdsverschil en de afhankelijkheidsrelatie geen sprake zijn geweest van vrijwilligheid, oordeelde het hof. De docent is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard wegens een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens.

De zaak op de vrijgemaakt-gereformeerde scholengemeenschap voor VBO, Mavo, Havo en VWO leidde tot grote verontwaardiging in Amersfoort en daarbuiten. De rector van de school, G. van Middelkoop, stapte in 1996 enkele maanden na het uitkomen van de affaire op. De ontucht was de directie van de school al in 1990 bekend. In 1993 werd de leraar ontslagen, nadat herhaaldelijk was gebleken dat hij zijn activiteiten niet had gestaakt. Pas in 1994 werden de ouders van de leerlingen ingelicht, nadat dit in een anonieme brief was geëist op straffe van inschakeling van de pers. Een onderzoekcommissie die was ingesteld op verzoek van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet onderwijs in Midden-Nederland, noemde in haar rapport de gang van zaken laakbaar. De voorzitter en de secretaris van het schoolbestuur traden in verband met de affaire eveneens af.

Een journalist van de GPD, oud-leerling van de school, bracht de zaak in maart 1996 aan het licht.