Water te schaars om weg te geven

PARIJS, 23 MAART. Water is een dusdanig schaars goed dat alle gebruikers ervoor zullen moeten betalen. Alleen dan is het mogelijk water aan iedereen beschikbaar te stellen.

Dat staat in het slotdocument van een driedaagse conferentie over water die afgelopen zaterdag eindigde in Parijs. De conferentie was georganiseerd door de Franse regering, onder auspiciën van de VN-organisatie UNESCO.

Afgevaardigden uit 84 landen stelden in Parijs vast dat ruim een kwart van de wereldbevolking nauwelijks aan drinkwater kan komen. Schaarste van water bedreigt in enkele gebieden zelfs de vrede. Om schaarste tegen te gaan moeten in de hele wereld enorme investeringen worden gedaan. De kosten daarvan zullen volgens de conferentie moeten worden doorberekend aan consumenten.

Volgens de Franse president Chirac, die afgelopen vrijdag de conferentie toesprak, is het voor overheden ondoenlijk de enorme investeringen op te brengen die nodig zijn om water voor iedereen beschikbaar te maken. Volgens schattingen is vierhonderd miljard dollar nodig. Chirac zei dat particuliere investeringen in watervoorzieningen noodzakelijk zijn.

De Franse premier Jospin waarschuwde in de slotrede van de conferentie daarentegen de prijs van het water te hoog te maken. Regeringen moeten fondsen helpen opzetten om de enorme investeringen te doen om drinkwater voor iedereen toegankelijk te houden. Er moet volgens Jospin rekening worden gehouden met de beperkte middelen van arme landen die over weinig water beschikken.

De gedelegeerden, onder wie vijftig niet-gouvernementele organisaties, hebben een actieplan opgesteld voor de komende tien jaar. Er komt een nieuwe internationale “ethiek” over hoe met water moet worden omgegaan. De Franse minister van Milieu Voynet zei dat drinkwater slecht over de wereld gedistribueerd is.

Van de totale hoeveelheid is nu 60 procent gelocaliseerd in tien landen, waaronder Rusland, de VS, China, Indonesië en Brazilië. De grootste gebruikers van drinkwater zijn de Amerikanen, met ruim 600 liter per persoon per dag. Europeanen gebruiken 200 liter water per dag. (AFP)