Vredesoverleg over Korea mislukt

GENèVE, 23 MAART. De tweede ronde in het vredesoverleg in Genève over Korea is afgelopen zaterdag in grote verwarring en zonder concreet resultaat afgebroken. De Chinese voorzitter van het overleg, onderminister van Buitenlandse Zaken, Chen Jian, zei te hopen dat in augustus verder kan worden gepraat.

Maar Noord-Korea heeft gedreigd niet langer aan de gesprekken deel te nemen zolang de Verenigde Staten hun troepen niet terugtrekken uit Zuid-Korea. Washington wil daar niets van weten. Het zogeheten 'vierpartijen-overleg' - waarvan eind vorig de eerste ronde plaats had en waaraan behalve de beide Korea's, de VS en China deelnemen - is bedoeld om 45 jaar na afloop van de Koreaanse oorlog een vredesovereenkomst te sluiten en de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea te normaliseren. Maar de bijeenkomst van vorige week heeft alleen maar onderstreept dat zo'n vredesakkoord nog lang niet binnen handbereik ligt. Na afloop van het overleg verweten de VS en Noord-Korea elkaar “onverzoenlijk” te zijn, en liet de regering in Pyongyang weten zich bedrogen te voelen door de Amerikanen. Een Zuid-Koreaanse onderhandelaar zei “dat deze gesprekken in ieder geval beter zijn dan geen gesprekken”.

De Chinese onderminister Chen sprak vorige week nog hoopvol over de kansen op het welslagen van de “kaasdiplomatie”. Hij gebruikte die term in het Zwitserse plaatsje Gruyère, waarnaar de onderhandelaars donderdag een toeristische uitstapje maakten om de spanning aan de onderhandelingstafel wat weg te nemen.

Maar afgelopen zaterdag moest Chen constateren dat “het slechtst mogelijke scenario” waarheid was geworden: er bleek op geen enkel punt overeenstemming mogelijk, en er kon ook geen datum voor een nieuwe gespreksronde worden vastgelegd. Toch verwierp Chen de suggestie dat de gesprekken nu definitief zijn gestrand. “Er zijn kanalen om te communiceren. Vroeg of laat zullen we het eens worden over een datum voor een volgende bijeenkomst.”

De VS hebben 37.000 soldaten in Zuid-Korea gelegerd. Noord-Korea heeft in het verleden steeds de eis gesteld dat die troepen verdwijnen. Ook vorige week in Genève lieten de Noord-Koreaanse onderhandelaars blijken dat de regering in Pyongyang meer geïnteresseerd is in een bilateraal akkoord met Washington dan met Zuid-Korea.

Waarnemers stelden vast dat gedurende de hele bijeenkomst van Noord-Koreaanse zijde op geen enkel moment blijk werd gegeven van bereidheid tot ontspanning en vertrouwen in de intenties van de VS en Zuid-Korea. Na de officiële besprekingen trokken de Noord-Koreaanse delegatieleden zich terug in hun hotelkamers, en werden contacten met de andere gesprekspartners vermeden.

Twee weken geleden, aan de vooravond van de Geneefse onderhandelingsronde, kondigde de regering in Pyongyang, grootscheepse oefeningen en zelfs een heuse “mobilisatie” van het Noord-Koreaanse leger aan. Afgelopen weekeinde vond een grote militaire parade plaats in Pyongyang.

Waarnemers in Zuid-Korea leiden hieruit af dat de mobilisatie-oefening is afgelopen. (Reuters, AP, AFP)

En nagesynchroniseerd: