Voor rechter wegens homo-discriminatie

DEN HAAG, 23 MAART. L. van Dijke, politiek leider van de RPF, moet alsnog worden vervolgd wegens discriminatie van homoseksuelen. Dat heeft het gerechtshof van Den Haag eind vorige week besloten.

De RPF en andere kleine christelijke partijen hebben met ontstemming op het besluit gereageerd. D66 juicht het besluit toe.

In een vraaggesprek met Nieuwe Revu in 1996 vergeleek Van Dijke homoseksuelen met dieven. “Waarom zou stelen minder erg zijn dan zondigen tegen het zeven de gebod! Ja, waarom zou een homoseksueel beter zijn dan een dief?” vroeg hij zich af.

Na een klacht van een aantal homoseksuelen over het interview zag de hoofdofficier van justitie in Den Haag aanvankelijk af van vervolging. Een burger en een stichting dienden echter een nieuwe klacht in, die het gerechtshof nu heeft gehonoreerd. Daardoor zal een rechtszaak volgen. Op discriminatie van homoseksuelen staat een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, of een geldboete van maximaal 10.000 gulden.

In een reactie op het besluit van het Haagse hof zegt Van Dijke het uitermate te betreuren dat een eerdere open excuusbrief die hij aan de homobeweging stuurde, kennelijk niet heeft mogen baten. Ook komt het besluit de RPF met het oog op de komende verkiezingen erg slecht uit.

In een schriftelijke reactie op het besluit van het Haagse hof stelt Van Dijke: “Deze zaak zal een testcase zijn voor de mate waarin christenen in Nederland de vrijheid hebben om de Bijbel publiekelijk na te spreken, ook op het punt van (homo)-seksualiteit.” Hij vertrouwt erop dat de rechter de vrijheid van godsdienst hoger zal achten dan het grondwettelijk verbod op discriminatie.

In zijn verklaring suggereert Van Dijke dat hij de gewraakte uitlatingen zo niet heeft gedaan. De uitspraken zijn hem echter voorafgaand aan de publicatie voorgelegd en goedgekeurd, zo bevestigt de RPF-voorlichting.

Het Kamerlid Dittrich (D66) juicht de uitspraak van het hof toe, en zegt dat de vrijheid van godsdienst ondergeschikt is aan het grondwettelijk verbod op discriminatie.