VN bereiken niets in Cyprus

NICOSIA, 23 MAART. De leider van de zelf-verklaarde Turkse Republiek Noord-Cyprus heeft een nieuwe inspanning van de Verenigde Naties geblokkeerd om besprekingen over een oplossing van de kwestie-Cyprus weer op gang te brengen.

Hij eist eerst internationale erkenning van zijn staat. “De heer Denktacçs weigert om terug te keren naar de onderhandelingstafel hangende een oplossing van deze kwestie”, aldus Diego Cordovez, speciale adviseur van de secretaris-generaal van de VN inzake Cyprus, aan het eind van een vierdaags bezoek aan Cyprus. Cordovez sprak van een “zeer ernstig probleem”. (Reuters, AP)