VEB: beleggers slecht voorgelicht

AMSTERDAM, 23 MAART. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft kritiek op de procedures rondom beursintroducties van bedrijven en plaatsingen van aandelen of in aandelen om te wisselen (converteerbare) obligaties. Dit heeft directeur P.P.F. de Vries van VEB vanochtend gezegd bij de toelichting op het jaarverslag 1997. De VEB heeft tien aanbevelingen opgesteld voor de commissie Primaire Markten van beursbedrijf Amsterdam Exchanges (AEX).

De Vries zei dat de verplichte prospectussen waarin informatie wordt verstrekt aan beleggers in veel gevallen te laat beschikbaar komen en bovendien vaak onvolledig zijn. Hij illustreerde dit met de prospectus voor de uitgave van converteerbare obligaties door bouwconcern de BAM Groep van eind vorig jaar. Daarin stonden de conversieprijs en de contractduur niet vermeld. “Als je een pak melk koopt kom je als klant meer te weten dan bij aankoop aandelen of obligaties”, aldus De Vries.VEB vindt ook dat de prijsrange waarin een indicatie van de introductieprijs van de aandelen wordt gegeven doorgaans te groot is. De Vries herhaalde nog eens dat het ontoelaatbaar is om een verkoopprijs te kiezen die boven de vooraf vastgestelde range ligt. Dit gebeurde afgelopen zomer bij de beursintroductie van schoonmaak- en uitzendbedrijf Vedior.

De VEB liet blijken weinig vertrouwen te hebben in de opvolging van de veertig aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance (commissie Peters) door het bedrijfsleven. Deze commissie wil ondermeer dat certificering van aandelen, waarbij beleggers kapitaal verschaffen maar geen stemrecht krijgen, wordt teruggedrongen.

De Vries: “Wij zeggen one shareholder, one vote. CSM heeft het voorbeeld van een valse start gegeven. Dit concern is het eens met alle aanbevelingen waarvoor ze geen actie hoeven te ondernemen. Als het gaat om zeggenschap is het resultaat nul.”VEB is het afgelopen jaar flink gegroeid. Het aantal leden steeg met 12 procent naar 18.630 leden. De opbrengst uit contributie is toegenomen van 1,47 miljoen gulden naar 1,96 miljoen gulden.