PvdA en D66 tegen plan; Scherper asielbeleid splijt Kamer

DEN HAAG, 23 MAART. De Tweede Kamer is verdeeld over het plan van het kabinet om het asielbeleid aan te scherpen. Het kabinet besliste vrijdag dat asielzoekers zonder paspoort zelf moeten aantonen hun papieren niet opzettelijk te hebben kwijt gemaakt.

De fracties van de PvdA en D66 keren zich tegen deze omkering van de bewijslast. VVD en oppositiepartij CDA zijn daarentegen voorstander van de plannen. De christen-democraten willen dat een asielzoeker bij het begin van zijn aanvraag wordt gedwongen duidelijkheid te geven over zijn herkomst en identiteit. De VVD vraagt zich wel af of omkering van de bewijslast juridisch haalbaar is.

Het Tweede-Kamerlid Dittrich (D66), oud-vreemdelingenrechter, meent van niet. “Er zitten allerlei juridische haken en ogen aan.” Hij wijst er op dat de asielaanvraag van een vluchteling “met een goed verhaal” moet worden behandeld. “Dat is een gevolg van het Vluchtelingenverdrag, dat Nederland ook heeft ondertekend.” Hij zegt dan ook “niet zo veel van het wetsvoorstel te verwachten”.

Zijn collega Van Oven (PvdA) keurt het voorstel ook af. “Je kunt van een vluchteling niet verwachten dat hij voor de poort nog aantoont zijn papieren al of niet opzettelijk te hebben kwijt gemaakt”, aldus het Kamerlid op een PvdA-manifestatie afgelopen zaterdag in Utrecht.

Door het ontbreken van een paspoort kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op dit moment moeilijk de identiteit van een asielzoekers vaststellen. Dat leidt tot problemen, onder meer bij de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een aantal landen weigert uitgeprocedeerden terug te nemen, omdat het volgens hun ambassades niet om eigen onderdanen gaat.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag ook uitgeprocedeerde asielzoekers, die zelf weigeren mee te werken aan hun uitzetting, niet langer onderdak te bieden. De vier grote partijen zijn het hiermee wel eens. Ook het fouilleren van asielzoekers stuitte niet op grote bezwaren. Het ministerie van Justitie heeft aangekondigd hierbij te zullen zoeken naar “informatie die van belang kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag”. Dat kan informatie over hun identiteit of hun vluchtroute zijn.

Volgens het ministerie van Justitie komt ruim 70 procent van de asielzoekers zonder identiteitspapieren naar Nederland. Vorig jaar zou een aantal van hen zich hebben uitgegeven voor Koerdische Irakezen, omdat Nederland hen vooralsnog niet terugstuurt.