'Irak werkt in nieuwe geest met VN samen'

BAGDAD, 23 MAART. De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in Irak zullen hun werk snel afronden als de Iraakse autoriteiten hun “nieuwe geest” van samenwerking handhaven. Dat heeft het hoofd van de VN-ontwapeningscommissie UNSCOM, Richard Butler, gisteren gezegd op een persconferentie na zijn aankomst in Bagdad.

Butler brengt zijn eerste bezoek aan Irak na de crisis over de weigering van Irak inspectie van zijn 'presidentiële plaatsen' toe te staan. De verdere inspecties door UNSCOM zijn tijdens de crisis gewoon doorgegaan.

“Ik voel dat een nieuwe geest in onze relatie de overhand heeft”, zei Butler, die zelf vaak mikpunt is van speciale Iraakse kritiek. “De mate van medewerking die Irak de commissie op alle terreinen toont (..) is heel hoog en zeer welkom.” Hij zei dat ook de Iraakse retoriek tegen UNSCOM is verminderd.

Een invloedrijke Iraakse krant, Babel, haalde vlak voor Butlers aankomst in Bagdad echter opnieuw fel tegen de Australische diplomaat uit. Butler, die door Babel eens te meer als “dolle hond” werd gebrandmerkt, voert een anti-Iraakse politiek die hem door de Verenigde Staten wordt gedicteerd. Babel, eigendom van president Saddam Husseins oudste zoon Uday, schreef dat Butler allang van zijn post had moeten worden ontheven, maar is aangebleven omdat Washington dat wil.

Butler arriveerde samen met VN-ondersecretaris-generaal voor ontwapeningszaken Jayantha Dhanapala, die is belast met toezicht op de inspectie van de acht 'presidentiële plaatsen'.

De eerste inspecties van deze plaatsen, die krachtens het akkoord van 23 februari tussen Irak en de secretaris-generaal van de VN worden uitgevoerd in aanwezigheid van diplomaten, beginnen volgens Butler waarschijnlijk voor het eind van deze maand. Dhanapala heeft 20 diplomaten geselecteerd die begin volgende week in Bagdad worden verwacht om als waarnemers bij de inspecties op te treden.

Butler blijft vijf dagen in Bagdad om met de Iraakse vice-premier Tariq Aziz en andere Iraakse functionarissen de bijzonderheden over de inspectie van de 'presidentiële plaatsen' uit te werken. (Reuters, AFP, AP)