Inspecteur: breng infecties in kaart

DEN HAAG, 23 MAART. Hoofdinspecteur J. Verhoeff van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de Nederlandse ziekenhuizen opgeroepen mee te werken aan het centrale registratiesysteem van infecties door ziekenhuisbacteriën, dat anderhalf jaar geleden is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tot nu toe leveren vijftig van de 118 ziekenhuizen gegevens aan het systeem. Volgens Verhoeff is deelname hard nodig omdat steeds meer bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Gemiddeld loopt 3,4 procent van alle patiënten na een operatie een wondinfectie op.