Hervormden tegen nieuwe naam na fusie

DRIEBERGEN, 23 MAART. De fusie tussen de hervormde, gereformeerde en Lutherse kerken loopt vertraging op, nu de hervormde synode de voorgenomen naam, de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (VPKN), heeft afgewezen.

De hervormde synode, die zaterdag in Driebergen bijeenkwam, wil dat de toekomstige kerk Verenigde Kerk der Hervorming gaat heten. Als gevolg van het besluit van de hervormde synode moet de gezamenlijke synode van hervormden, gereformeerden en Lutheranen, die zich eind vorig jaar voor de naam VPKN uitsprak, zich opnieuw over de kwestie buigen.

De voorzitter van de gereformeerde synode, ds. J. Doff, vindt het spijtig dat de hervormden niet aan de naam VPKN willen vasthouden. “We zijn in de afgelopen jaren aardig aan die naam gewend geraakt”, aldus Doff gisteren. “Het was me een lief ding waard geweest als we daarmee verder hadden kunnen gaan.”

Doff vindt de moeizaam klinkende naam Verenigde Kerk der Hervorming bovendien “niet direct een vooruitgang”. Hij betreurt het dat de hervormden pas op het laatste moment met hun keuze op de proppen zijn gekomen. Bij de vorige zogenoemde triosynode, het overkoepelende orgaan van de drie fuserende kerken, bleek dat veel hervormden een naam met de aanduiding 'hervormd' erin voorstonden.

De keuze - met een nipte meerderheid - van zaterdag voor Verenigde Kerk der Hervorming, is vooral een tegemoetkoming aan hervormde tegenstanders van de kerkfusie. De naam lijkt enigszins op de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), die de conservatieven binnen de NHK met tegenzin prijsgeven voor een verenigde kerk. “De naam van hun kerk zit bij hervormden diep verankerd”, aldus dr. ir. J. van der Graaf, algemeen secretaris van de behoudende Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

De hervormde synode nam zaterdag ook een voorstel aan om de tegenstanders van de kerkfusie de kans te geven voorstellen te doen voor het behoud van hun eigen identiteit. De bezwaarden krijgen tot eind 1998 de tijd om bijvoorbeeld eigen regels over ambt, doop, avondmaal en tucht te formuleren.