FNV: in CAO's gedragscode tegen racisme werkplek

AMSTERDAM, 23 MAART. De vakcentrale FNV wil dat in de CAO's een gedragscode tegen racisme op de werkplek wordt opgenomen. FNV-federatiebestuurder H. Muller heeft dit zaterdag gezegd tijdens de landelijke 'Demonstratie tegen Racisme' in Amsterdam.

Muller sprak zich daarbij ook uit tegen de zogeheten Koppelingswet, waarin wordt geregeld dat computerbestanden aan elkaar mogen worden gekoppeld om illegalen te kunnen uitsluiten van basisvoorzieningen zoals voortgezet onderwijs en gezondheidszorg.

De bijeenkomst tegen racisme werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door de Stichting Nederland Bekent Kleur. De organisatoren schatten de opkomst op 3.500 deelnemers. Vorig jaar trok de demonstratie nog het dubbele aantal bezoekers. Organisator B. van Perlo: “Het verdwijnen van extreem-rechts uit de gemeenteraden zou een reden kunnen zijn voor de lagere opkomst. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het racisme in Nederland verdwenen is.” In de Beurs van Berlage in Amsterdam was voor een dag de 'Beurs van Kleurrijk Nederland' gehuisvest. Bezoekers konden daar deelnemen aan discussies, muziekoptredens en toespraken. Bij ongeveer honderd informatiestands van belangengroeperingen tegen racisme en politieke partijen konden de bezoekers zich laten voorlichten over racisme en gelijke behandeling.

De voorzitter van de stichting Nederland Bekent Kleur, S. Bouman, riep voorafgaand aan de manifestatie op tot 'burgerlijke ongehoorzaamheid' tegen de Koppelingswet. Ze noemde de wet, die morgen in de Eerste Kamer wordt besproken, “inhumaan”. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan met het wetsvoorstel.

De FNV presenteerde op de beurs een 'Witboek Meldweek Racisme op de Werkplek'. Tijdens deze meldweek, die vorig jaar werd gehouden, kwamen bij de vakcentrale veel klachten binnen over racistische incidenten op de werkvloer. Een FNV-woordvoerder: “Soms moet je een daad stellen om een probleem onder de aandacht te brengen. Vandaar dat wij in het Witboek pleiten voor gedragscodes in alle CAO's.”

Onder de deelnemers aan de manifestatie waren veel jongeren. Sommigen van hen zwaaiden met rood-wit-blauwe vlaggetjes met daarop de tekst 'Fuck the Bolk', refererend aan VVD-leider Bolkestein. Politici waren niet uitgenodigd als sprekers op de bijeenkomst.