Ciampi ontkent toezegging aan Zalm

YORK, 23 MAART. De Italiaanse minister van Financiën Ciampi heeft zijn Nederlandse collega Zalm nooit toegezegd dat het Italiaanse parlement een standpunt over de begroting zou bepalen voordat de Europese staats- en regeringsleiders begin mei beslissen welke landen kunnen deelnemen aan de laatste fase van de Economische en Monetaire Unie.

Ciampi zei zaterdag in de marge van het informele overleg van de ministers van Financiën van de Europese Unie in York dat hij heeft toegezegd dat de Italiaanse regering uiterlijk 20 april een begroting voor drie jaar presenteert. Maar het parlement kan volgens hem zelf bepalen wanneer het deze begroting behandelt. “Ik heb een taak op mij genomen. Het is nuttig om mijn vrienden ministers van Financiën documenten over de begroting van de komende jaren te bezorgen. Maar het parlement heeft een eigen agenda.”

Minister Zalm zei eerder deze maand na overleg met zijn EU-collega's dat hij verheugd was over toezeggingen van Ciampi waaruit zou blijken dat het Italiaanse parlement voor mei de begroting van de regering zou kunnen aanvaarden. Hij herhaalde het afgelopen weekeinde nog eens dat aanvaarding van deze begroting door het Italiaanse parlement voor de Nederlandse regering belangrijk is bij de bepaling van een standpunt over Italiaanse deelname aan de EMU. Een uitspraak van het parlement zou het vertrouwen in de duurzaamheid van het Italiaanse financiële beleid bevorderen. Officieel stond de deelname aan de EMU niet op de agenda van het overleg van de EU-ministers van Financiën. Maar Ciampi sprak met Zalm wel over de Italiaanse plannen voor het terugdringen van de staatsschuld van meer dan 120 procent van het bruto binnenlands product. Volgens de EMU-normen moeten de landen die hun munten inruilen voor de euro streven naar een schuld van maximaal 60 procent. De Italiaanse regering wil een begroting voor drie jaar indienen waarbij de schuld in 2001 ongeveer 106 procent zal zijn. In 2003 zou de schuld onder de 100 procent moeten dalen.

Ciampi wees er zaterdag op dat zijn regering in het parlement over een meerderheid beschikt en niet aanvaardt dat Italië meer voorwaarden voor deelname aan de EMU krijgt opgelegd dan andere landen. Hij ontkende dat de regering van premier Prodi “gijzelaar” is van de kleine partij Communistische Heroprichting. Voor een meerderheid in het parlement is de Italiaanse regering afhankelijk van deze partij. “Ik ben gijzelaar van niemand”, zei Ciampi.

De Italiaanse minister van Financiën veronderstelde dat het gebrek aan vertrouwen van zijn collega Zalm in de duurzaamheid van het Italiaanse financiële beleid vooral te maken heeft met de Nederlandse binnenlandse politiek. Hij heeft in ieder geval vriendelijke gesprekken met Zalm gevoerd, waarbij hij hem duidelijk heeft gezegd dat het parlement zelf bepaalt wanneer het debatteert over de regeringsplannen.

    • Ben van der Velden