Adviescommissie: maak havenbedrijf R'dam zelfstandig

DEN HAAG, 23 MAART.Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) moet worden verzelfstandigd tot een overheids-NV om behalve op publiek terrein ook commercieel en financieel beter te kunnen functioneren. Alleen op die manier kan het Rotterdamse mainportbeleid in de toekomst succes hebben.Dat heeft de Commissie De Vries vanmiddag geadviseerd aan minister Jorritsma van Verkeer.

De commissie, geleid door SER-voorzitter Klaas de Vries, werd op 16 januari ingesteld en kreeg als opdracht de toekomstige positie van het GHR als havenmanager van het haven-industriële complex te onderzoeken. Volgens de commissie moet het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam behalve het uitvoeren van publieke taken de commercieel-financiële zelfstandigheid krijgen om bijvoorbeeld te kunnen participeren in haven-gerelateerde bedrijven of om strategische allianties met andere havens te kunnen sluiten.

Verder kreeg de commissie als taak aanbevelingen te doen over de relatie tussen het haven-industriële complex en de overheid. Daarover stelt de commissie onder meer: “Om een integrale en samenhangende beleidsvisie voor de haven van Rotterdam te ontwikkelen is het noodzakelijk dat er een bestuurlijk overleg wordt ingesteld waarin de betrokken lokale en regionale overheden en de rijksoverheid deelnemen. De overheid moet het initiatief nemen tot dit bestuurlijk overleg.” In de Commissie De vries waren zes ministeries, de gemeente Rotterdam, en werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd.

De haven van Rotterdam wordt tot nu toe beheerd en geëxploiteerd door het GHR dat daartoe van oudsher een drietal taken uitvoert: het nautisch beheer, ontwikkeling en beheer van de 'natte' infrastructuur (aanleg van kaden) en de ontwikkeling en exploitatie van terreinen. Het GHR opereert binnen de gemeente Rotterdam als 'tak' van dienst. Maar door de uitbreiding van de haven, die de gemeentegrenzen al lang heeft overschreden, is de taak van het GHR meer en meer verschoven van die van havenbeheerder naar die van regisseur en faciliteerder van het haven-industriële complex.

Wat haar advies inzake de verzelfstandiging van het GHR betreft zit de Commissie De Vries op éEÉn lijn met management consultantsbureau Coopers & Lybrand, dat vorig jaar september al tot die conclusie kwam. Evenals de Commissie de Vries ziet ook Coopers een bedrijfsmatiger GHR als het geijkte instrument om goed te kunnen inspelen op de wereldwijde markttrends en ontwikkelingen in de haven. Die ontwikkelingen in de haven van Rotterdam zijn van nationale- en internationale betekenis. Dat heeft er toe geleid dat de rol van de rijksoverheid met betrekking tot mainport Rotterdam steeds belangrijker is geworden. Rotterdam kan de concurrentieslag met andere havens alleen volhouden als de overheid zorgt voor goede voor- en achterlandverbindingen, het regelen van de ruimtelijke ordening, milieu etc.