Verkiezingen

Veel kritiek is er, mijns inziens terecht, op verkiezingen in Armenië en Kosovo (NRC Handelsblad, 18 maart). Echter, hoe zouden internationale waarnemers de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart jl. hebben beoordeeld na het observeren van de absurde onregelmatigheden rond de Nederlandse stemcomputers?

    • Jelle L.S. Pijpers