Van der Lubbe

In het artikel 'Een steen voor Van der Lubbe' (Achterpagina, 14 maart) is een kleine vergissing geslopen. Rinus van der Lubbe was inderdaad bevriend met zijn toenmalige stadgenoot Piet van Albada, maar deze was geen student sterrenkunde.

Er waren twee broers Van Albada. Piet, de oudste, studeerde in Leiden. Bruun, de jongste, studeerde in Amsterdam astronomie bij prof. Pannekoek. In het artikel wordt diens studierichting voor die van Piet gehouden. Beide broers, Piet veel beter dan Bruun, heb ik in de jaren dertig leren kennen doordat beiden - evenals ikzelf - radencommunist oftewel antibolsjewistisch communist waren.

De jonge Van der Lubbe was inderdaad aanvankelijk communist maar was later ook radencommunist, een groot verschil.

    • Cajo Brendel