VAKIDIOTEN

Met interesse heb ik het artikel van Leo Prick getiteld 'Vakidioten' gelezen in W&O van 7 maart. Hij heeft het geluk gehad dat hij zelf onderwijs heeft gegeven. Daardoor heeft hij de grondregel van het overleven daarbij begrepen. Namelijk om in de les slechts datgene te vertellen wat examineerbaar is.

Bij zijn visie op het vak economie en economie-docenten heb ik zo mijn twijfels. Vooral de kop boven de column stuit mij tegen de borst. Nu past mij hier een zekere mildheid in mijn oordeel, want zodra een vader over het schoolgebeuren zijner kinderen praat lopen emoties en bloeddruk hoog op. De stelling van de heer Prick is dat kennis van macro-economische processen belangrijker is dan het in kwantitatieve vorm gieten van bepaalde micro-economische situaties. Het kunnen volgen van de knappe analyses van de heren De Kam en Bomhof in NRC Handelsblad wordt door Vader Prick hoog aangeschreven.

Terug naar het vak economie op school. Voor de meeste beroepen in de praktijk is het gewoon van belang om een probleem te kunnen analyseren en te kwantificeren. De praktijk denkt in getallen. Bij het streven naar privatisering wordt dat ook steeds belangrijker. Zelfs notarissen en artsen moeten scherp cijferen van Sorgdrager en Borst. Het goed aanleren van een logische denkwijze van oorzaak en gevolg is van groot belang, of het nu om natuurkunde, wiskunde of economie gaat. Algemene begrippen komen later wel.

    • Ir. K. Vander Torren