Stellingen

Mensen hebben de neiging zich arroganter te gaan gedragen naarmate hun affiniteit met de voetbalclub Ajax toeneemt. J.P.M. SUIJS, Katholieke Universiteit Brabant

Het onderwijs in Nederland heeft behoefte aan een minister met een gebrek aan ambities en ideeën. J.P.M. WITTE, LU Wageningen

Een scherpe tong is erger dan een harde hand. Y. REISMAN, Rijksuniversiteit Groningen

De kwaliteit van een stelling is omgekeerd evenredig met het aantal maal dat er 'omgekeerd evenredig' in voor komt. M.N. BOUMAN, Universiteit van Amsterdam

Nuu het korekt sgrijven van du needurlantsu taal door du invoering van du niewu speling prakties onmoguluk gumaakt is wort het tijt om fooneetiesu sgrijfwijzu toe tu staan. Dit zal teevuns du diaalektun die reets in du gusprookun taal guaksepteert raakun ook sgriftuluk voor iedureen toegangkuluk maakun. A. V.D. SCHAAF, Rijksuniversiteit Groningen

Bij voortgaande popularisering van de golfsport is het slaan van een balletje niet meer zo evident. R. VAN DER GEEST, Rijksuniversiteit Leiden

Tegenwoordig is in de file staan niet meer zo erg, want je weet vrijwel zeker dat reizigers met het openbaar vervoer nog later thuis zijn. A. NIEVERGELD, TU Eindhoven

. The Verdict (Sidney Lumet, 1982, VS). In sociaal onrecht gespecialiseerde Lumet laat Paul Newman zichzelf in soepele film overtreffen als verloederde advocaat die zelfrespect herwint door, tot ieders verbazing en irritatie, een afkoopsom te weigeren en dóór te procederen tegen ondeugdelijk ziekenhuis. Ook met Charlotte Rampling, Jack Warden, James Mason. Ned.1, 21.04-23.10u.