Philips praat met VEB over schikking

ROTTERDAM, 21 MAART. De slepende juridische strijd tussen Philips en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) over de financiële verslaglegging van het concern in 1990 lijkt tot een einde te komen. De twee kemphanen praten momenteel over een schikking, zo is in een persbericht bekendgemaakt. Volgens de VEB was Philips, dat op 3 mei 1990 onverwacht slechte financiële resultaten bekendmaakte, al veel langer van de tegenvallers op de hoogte was.

Wie de eerste stap tot toenadering heeft gezet, is onduidelijk. “Alles wat we aan deze verklaring toevoegen zou de besprekingen kunnen schaden”, verklaart een woordvoerster van de VEB.

De Hoge Raad gelaste Philips november vorig jaar interne stukken te overleggen die betrekking hebben op de winstval. Tot op heden heeft het bedrijf aan die uitspraak geen gehoor gegeven. De stukken zouden de VEB meer inzicht moeten verschaffen in de financiële gang van zagen bij Philips in de eerste maanden van 1990. Philips wilde deze niet geven, omdat het om concurrentiegevoelig materiaal zou gaan. De VEB is van plan om op grond van de interne stukken een schadevergoedingsactie te starten voor gedupeerde aandeelhouders.

Op 10 april 1990 verklaarde de toenmalige bestuursvoorzitter Van der Klugt een hogere winst te verwachten. Slechts enkele weken later presenteerde Philips een rampzalig resultaat over het eerste kwartaal. Van der Klugt moest vertrekken.