Palliatieve zorg

In NRC Handelsblad van 15 februari 1997, vorig jaar dus, stond een paginagroot artikel: 'Palliatieve zorg als alternatief voor euthanasie'. Daarin: “Als een zieke is 'uitbehandeld', is de zorg nog niet voorbij. Artsen geven zich daarvan te weinig rekenschap, vindt minister Borst.” En verder: “Borst kondigde in april aan dat ze geen geld beschikbaar wil stellen voor de hospices.

Zij prijst de werkwijze, maar de minister is van mening dat die 'rustige en huiselijke sfeer' ook in bestaande instellingen, zoals verpleeg- en ziekenhuizen kan worden gerealiseerd.''

Niet dus. Zie de krant van 18 maart jl.: 'Klacht verpleeghuizen: te weinig plaatsen voor stervenden'. Hoe moeten we de foto van de minister gebogen over het voorstel om euthanasie te vergemakkelijken, interpreteren?

    • C.G. Hoogland