Millennium

Lof voor het feit dat in het hoofdartikel van 17 maart aandacht wordt besteed aan de millenniumproblematiek. De kop 'Nog 649 nachtjes' is heel aansprekend, maar niet geheel juist. Het duurt vandaag nog slechts 289 nachtjes voordat de pers zich op de eerste massale mislukkingen op dit gebied kan storten.

De positie 99 is in een aantal systemen namelijk gebruikt om restcategorieën onder te rangschikken. Dit heeft tot gevolg dat deze positie niet meer als datumpositie kan worden gebruikt. De eerste massale foutmeldingen, weigeringen e.d. zullen zich dus vanaf 1 januari 1999 voordoen.

De zin in het hoofdartikel “En 2000-projecten kunnen niet over de deadline worden getild, zoals in de automatisering niet ongebruikelijk is” is cryptisch. Kennelijk wordt bedoeld dat het niet ongebruikelijk is dat automatiseringsprojecten de deadline niet halen. Dat is een correcte constatering. Voorts zal bedoeld zijn dat de kritieke datum (van 1 januari 1999 of 1 januari 2000) niet kan worden verschoven. Gebruikers en leveranciers van hardware en software zullen deze korte periode van zo'n 9 maanden moeten gebruiken om snel tot praktische oplossingen te komen. De bestuurders zijn natuurlijk verantwoordelijk indien en voor zover er geen maatregelen in dezen worden genomen en de situatie uit de hand loopt.

    • M.E. Dijkerman