Kok bereid euthanasiewet aan te passen

DEN HAAG, 21 MAART. Premier Kok staat welwillend tegenover een voorstel van D66 om onder bepaalde voorwaarden de huidige euthanasiewetgeving aan te passen. Dit zei hij gisteren op zijn wekelijkse persconferentie.

“Ik denk niet dat er geen Paars-II komt wegens dit punt”, aldus de premier. Kok beschikt nog niet over uitgewerkte voorstellen van de kant van de D66-fractie. Evenmin had hij de kwestie naar zijn zeggen besproken met minister Borst van Volksgezondheid, zelf lijsttrekker voor D66. Het afgelopen weekeinde kondigde D66-Kamerlid Van Boxtel aan dat zijn partij met een initiatief-wetsvoorstel wil komen op grond waarvan artsen niet langer in aanraking met justitie hoeven te komen zolang ze bepaalde zorgvuldigheidseisen in acht nemen.