Ir. A.J.M. Wouters

Ir. A.J.M. Wouters (42) is per 1 mei 1998 benoemd tot plaatsvervangend directeur/manager centrale eenheid van de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hij is sinds voorjaar 1996 plaatsvervangend directeur bij de directie Wetenschap en Kennisoverdracht van hetzelfde ministerie.