Borst eist uitleg AZU over doden

DEN HAAG, 21 MAART. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft de Inspectie Gezondheidszorg gisteren per brief om opheldering gevraagd over een geneesmiddelenonderzoek onder leiding van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, dat resulteerde in de dood van vermoedelijk zeventien patiënten.

De minister wil weten op welke wijze de patiënten die aan het onderzoek deelnamen waren geïnformeerd over het onderzoek en de daarmee verbonden risico's en in welke vorm ze toestemming hadden gegeven voor hun deelname. Voorts wil Borst meer horen over het oordeel dat de medisch-ethische toetsingscommissies van te voren gaven over het onderzoek. Ten slotte verlangt de minister een antwoord op de vraag of de onderzoeksleiding het optreden van ongewenste voorvallen en bijwerkingen heeft bijgehouden volgens het protocol dat daarvoor bestaat.

Het onderzoek, dat in 1996 werd stopgezet na het bekend worden van de dood van zeventien patiënten uit de onderzoeksgroep, had ten doel een preventief geneesmiddel te testen voor mensen die een lichte beroerte hadden gehad. Het ging om een antistollingsmiddel dat moest voorkomen dat zich nieuwe bloedpropjes in de slagaders zouden vormen. Onder een bijna even grote groep soortgelijke patiënten die slechts aspirine kreeg toegediend, viel in diezelfde periode slechts één dode.

Op voorstel van minister Borst heeft het kabinet gisteren besloten het rookverbod aan te scherpen met het oogmerk niet-rokers beter te beschermen tegen het zogeheten meeroken. Tot dusverre bestonden er enkele uitzonderingen, die het rokers onder bepaalde voorwaarden toestonden weer op te steken. Eén van de uitzonderingen was dat rokers het recht genoten weer op te steken in een derde deel van openbare gebouwen, als er verder geen uitwijkmogelijkheid voor hen bestond en zolang aanwezigen in het overige deel van de zaal daar geen last van hadden.

Een andere maatregel was dat de gehele ruimte gedurende een derde deel van de tijd werd uitgezonderd van het rookverbod. Dit alles bleek in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.