BNN

De omroep BNN, die Bart de Graaff wil oprichten, heeft genoeg leden voor een plek in het publieke bestel. Dit blijkt uit een steekproef door het Commissariaat voor de media, dat het ledental van BNN vaststelt op 65.238. Voor een vergunning zijn 60.000 leden nodig. Staatssecretaris Nuis (Media) heeft BNN uitgenodigd voor besprekingen over toetreding tot het bestel.