Zalm: mkb voor euro compenseren

DEN HAAG, 20 MAART. Minister Zalm (Financiën) gaat de mogelijkheden inventariseren om de kosten voor de invoering van de euro voor kleine bedrijven fiscaal te compenseren. Tot nu toe heeft Zalm zich steeds verzet tegen zo'n compensatie, maar de minister honoreerde gisteren de wens van de PvdA, CDA, VVD en D66 tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

De fracties van vinden dat het kabinet iets extra's moet doen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze ondernemingen profiteren minder van de voordelen van de euro dan de banken en het internationaal bedrijfsleven, maar zijn wel veel geld kwijt aan het aanpassen van kassa's, automaten en software.

Zalm zal nu een aantal “denkbaarheden” op een rijtje zetten. Het huidige kabinet gaat er geen beslissing over nemen. “Haast is niet echt geboden omdat de grootste kostenposten zich pas in 2000 en 2001 zullen voordoen”, aldus Zalm.

Zalm en staatssecretaris Vermeend hebben een voorkeur voor algemene lastenverlichting, waarbij aangesloten wordt bij al bestaande fiscale instrumenten. De belangenorganisatie MKBNederland vindt het “van veel realiteitszin getuigen” compensatie binnen de huidige regels te zoeken. In aanmerking komen de investeringsaftrek en de bijdrageregeling voor speur en ontwikkelingswerk. CDA, D66 en VVD geven de voorkeur aan creatie van een voorziening om uitgaven die in de toekomst voor de euro worden gemaakt al in mindering te brengen op de winst.