Winst ICT stijgt naar 9,5 miljoen gulden

Automatiseringsbedrijf ICT heeft over 1997 33 procent winstgroei behaald, tot 9,5 miljoen gulden, terwijl de omzet met 24 procent omhoog ging naar 86,9 miljoen gulden.

Voor 1998 verwacht het bedrijf een resultaat dat ten minste een kwart hoger ligt. De automatiseerder kocht in 1997 eigen aandelen in ter waarde van 13 miljoen gulden. Het bedrijf ziet deze portefeuille als een tijdelijke belegging, die het verzilvert als lopende optierechten worden uitgeoefend. Hierdoor voorkomt ICT dat in de toekomst de winst per aandeel verwatert.