Verdachte officier van justitie met verlof gestuurd

BREDA, 20 MAART. De van meineed verdachte officier van justitie mr. C. van Spierenburg is met buitengewoon verlof gestuurd door de Bredase hoofdofficier van justitie J. Wabeke.

Dit geldt voor de duur van onderzoek door de rijksrecherche naar de gang van zaken in het zogeheten Juliët-proces. Tijdens de behandeling in hoger beroep van acht leden van deze drugsbende ontkende Van Spierenburg met de Britse crimineel P. een afspraak te hebben gemaakt over een beperkte strafeis in ruil voor belastende verklaringen over zijn medeverdachten. In hoger beroep is echter gebleken dat de advocaat van P. over bandopnamen beschikte van telefoongesprekken waarin Van Spierenburg hierover onderhandelde. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat de officier bewust onwaarheden over de afspraak aan de rechter heeft overgelegd.