'Van fraude geen sprake'; Van Aartsen erkent fouten bij vleesexport

DEN HAAG, 20 MAART. Er zijn fouten gemaakt bij de export van rundvlees naar Rusland, maar van fraude door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees is geen sprake.

Dat zei minister Van Aartsen (Landbouw) gisteren in een debat over vermeende exportfraude. GroenLinks had het debat aangevraagd naar aanleiding van een tv-uitzending van het programma Netwerk, in samenwerking met het dagblad De Limburger.

Ondanks een afspraak met de Russische autoriteiten om uitsluitend in Nederland geslachte runderen naar Rusland te exporteren, is toch ook ander vlees via Nederland naar Rusland uitgevoerd. Deze zogenoemde re-export had plaats in de periode van 19 april 1994 tot 27 mei 1997. De Russen wilden vanaf 1994 uitsluitend vlees uit één land, Nederland, om het risico van besmettelijke ziekten zoveel mogelijk te beperken.

De afspraken met Moskou waren om voorasnog onduidelijke reden niet vastgelegd in de instructies en de export-certificaten van de RVV, zo erkende Van Aartsen gisteren. Het gaat volgens de minister echter te ver om te suggereren dat bewust valsheid in geschrift is gepleegd, zoals Netwerk deed. De medewerkers van de RVV waren eenvoudig niet op de hoogte waren van het verbod op reëxport, aldus Van Aartsen.

De minister zei tijdens het debat het een vreemde zaak te vinden dat de handelsafspraken met Rusland in die bewuste drie jaar nooit hun weerslag hebben gevonden in concrete instructies voor de RVV-ambtenaren. Er is daarop nooit gecontroleerd, zo blijkt. Hij legde daarvoor mede de schuld bij de Russen zelf. “Vastgesteld kan worden dat de Russische veterinaire autoriteiten in de periode april 1994 tot mei 1997 alle partijen rundvlees hebben geaccepteerd”, aldus de minister.

Wel stuurden de Russen in mei 1997 twee partijen rundvlees terug, nadat er in Nederland twee gevallen van BSE (gekke-koeienziekte) waren geconstateerd. Op 27 mei zijn de export-certificaten alsnog aangepast en werd expliciet vastgelegd dat uitsluitend vlees van in Nederland geslachte dieren mocht worden geëxporteerd.

De oppositiepartijen CDA en GroenLinks vroegen ondanks de uitleg van Van Aartsen om een verdergaand onderzoek naar de vermeende fraude, maar konden niet op steun van de coalitie-partijen rekenen. De RVV heeft in de periode tussen 9 juli en 12 september vorig jaar de reëxport toch weer even toegestaan. Waarom dat is gebeurd kon de minister gisteren niet melden.