Uitspraak in Spaans proces om prostitutie van minderjarigen

MADRID, 20 MAART. Na vier jaar procederen is gisteren een eind gekomen aan de meest omstreden zaak in Spanje rond prostitutie van minderjarigen. In de zogeheten Zaak Arny, genaamd naar de bar waar de prostitutie plaatshad, werden 32 van de 48 verdachten vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Onder de vrijgesprokenen bevinden zich bekende kunstenaars en artiesten en een kinderrechter.

De 'Zaak Arny' is het grootste proces op dit gebied ooit in Spanje gehouden. Het ging om prostitutie van jongens rond de zestien, zeventien jaar in een aantal clubs in Sevilla.

De uitbaters van een bar werden gisteren tot respectievelijk 33 en 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld, acht medewerkers en zes klanten kregen straffen van een tot twee jaar.

De aandacht bij het proces ging evenwel vooral uit naar de beroemdheden die zich onder de verdachten bevonden. Het betrof hier onder meer de bekende televisie-komiek Jorge Cadaval, de zangers Jesús Vázquez en Javier Gurruchaga en de kinderrechter Manuel Rico.

De 'Zaak Arny' werd door velen beschouwd als een heksenjacht op bekende homoseksuelen. Zo ondervonden een aantal ex-verdachten grote problemen met hun werk. De alom gerespecteerde kinderrechter Lara werd uit zijn ambt ontzet, zanger Jesús Vázquez vertrok naar Londen.

Verscheidene vrijgesproken verdachten hebben inmiddels aangekondigd juridische actie te ondernemen tegen de betrokken rechter van instructie die het onderzoek in de zaak heeft uitgevoerd.

Tijdens het proces verklaarden de inmiddels meerderjarige getuigen dat zij door de zedenpolitie onder druk waren gezet om belastende verklaringen af te leggen. Van een aantal betrokkenen, zoals kinderrechter Lara, is het zelfs de vraag of zij ooit in de betrokken clubs zijn geweest.

De rechtbank oordeelde dat een groot aantal van de afgelegde verklaringen ongeloofwaardig waren, dan wel aantoonbaar verzonnen.