'Topambtenaar onzorgvuldig'

DEN HAAG, 20 MAART. Voormalig Tweede-Kamerlid en huidig directeur emancipatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken Ina Brouwer heeft “de schijn van belangenverstrengeling” gewekt door tot vijf keer toe overheidsopdrachten te gunnen aan Original Music, het bedrijf van de musicus Laurens van Rooijen met wie zij bevriend is.

In totaal hebben Van Rooijen en Original Music in 1996 en 1997 voor ruim 24.000 gulden aan opdrachten uitgevoerd voor de dienst emancipatiezaken.

Dit schrijft minister Melkert (Sociale Zaken) in antwoord op vragen van GroenLinks, SP en CDA naar aanleiding van een publicatie in dagblad Trouw. Melkert erkent dat Brouwer vriendschappelijke banden met Van Rooijen onderhoudt.

“Opdrachten van ambtenaren aan partijen waarmee vriendschappelijke betrekkingen bestaan, kunnen kwetsbaar zijn uit een oogpunt van belangenverstrengeling. Voorkomen moet worden dat zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling ontstaat”, aldus Melkert in zijn brief.

Er is volgens de minister in december overeengekomen dat Van Rooijen en Original Music geen opdrachten meer voor het ministerie zullen uitvoeren. Het is volgens de minister “een goed gebruik ten aanzien van opdrachtverlening zaken te doen met een diversiteit aan aanbieders, mede op basis van gevraagde offertes”.

Melkert ging in zijn beantwoording tevens in op de vraag of de uitgaven aan muzikale activiteiten überhaupt wel op de emancipatiebegroting (in totaal 11 miljoen gulden) thuishoren. “Uitgaven van deze aard kunnen bijdragen aan de gewenste externe uitstraling van het emancipatiebeleid”, aldus Melkert.