Sociale dienst betaalt teveel

ALKMAAR, 20 MAART. De sociale dienst in Alkmaar heeft tussen januari 1996 en juni 1997 ruim 1,5 miljoen gulden teveel uitbetaald aan ruim achthonderd cliënten.

Dit was het gevolg van slechte software. Het college van B en W besluit volgende week of en op welke manier cliënten de teveel betaalde uitkeringsbedragen moeten terugbetalen. De gemeente streeft naar een zo “humaan mogelijke oplossing”. De problemen zijn te wijten aan een computerpakket dat in januari 1996 is aangeschaft maar dat niet in staat was terugvorderingen in te voeren. Daardoor waren teveel uitbetaalde uitkeringen niet te verhalen. (ANP)