Rijk stuurt rekening voor grond IJburg

AMSTERDAM, 20 MAART. De gemeente Amsterdam heeft onverwachts van het rijk een rekening gekregen voor het gebied waar de woonwijk IJburg moet komen. Amsterdam dacht dat het gebied - nu nog water van het IJmeer - waar het eiland komt gratis zou zijn, maar moet nu van de juridische eigenaar, de Dienst Domeinen, zestig miljoen gulden betalen.

De Amsterdamse wethouder D. Stadig (ruimtelijke ordening) is “onaangenaam verrast” door deze rekening. “In de onderhandelingen over de rijkssubsidies voor IJburg zijn de kosten voor het water nooit aan de orde geweest.” IJburg behoort tot de zogenoemde Vinex-lokaties die worden betaald door het Rijk. Volgens wethouder Stadig hoort bij de aanleg van de wijk ook het maken van grond.

Volgens een woordvoerder van de Dienst Domeinen heeft de dienst opdracht van het rijk om marktconform te verkopen. Het deel van het IJmeer is volgens haar “volgens de normale procedure getaxeerd”. “Bij de taxatie kijken we altijd wat de toekomstige bestemming van een gebied is. Een bestemming woningen levert een hogere taxatie op dan een bestemming natuurgebied.” Als de gemeente Amsterdam bezwaren heeft, zal volgens haar opnieuw overleg gevoerd moeten worden over verkoop.

Stadig is niet van plan met geld over de brug te komen. “Dan moet ik het later weer terugvragen aan het rijk omdat ik zestig miljoen gulden tekort kom op mijn Vinex-lokaties.”

Het is het tweede misverstand dat Stadig met het rijk heeft over IJburg. In september bleek uit de begroting voor Verkeer en Waterstaat het ministerie voorlopig geen geld beschikbaar stelt voor aanleg van de IJ-tram, de verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de Amsterdamse binnenstad. De gemeente Amsterdam verkeerde in de veronderstelling dat het rijk daarvoor 175 miljoen gulden zou geven.