Poging om TV-West in de lucht te houden

DEN HAAG, 20 MAART. De PvdA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland wil de in financiële problemen verkerende regionale zender TV West nog minstens een jaar in de lucht houden. Na dat jaar zou bekeken moeten worden of er een toekomst is voor de zender.

Dit is de strekking van een voorstel dat de fractie van de PvdA in de Zuid-Hollandse Staten vandaag zou indienen.

Een meederheid van de partijen in de Staten zou dit compromis willen steunen. Een voorstel van het college van Gedeputeerde Staten voor een reddingsplan van twee jaar kan niet op voldoende politieke steun rekenen.

Gedeputeerde Staten, de gemeente Den Haag en het rijk werden het eerder deze week eens over een voorstel voor de financiering van de zender tot maart 2000. Zuid-Holland en het rijk zouden dan 1,2 miljoen gulden betalen en Den Haag zou 2,4 miljoen gulden beschikbaar stellen. Een meerderheid van VVD, kleine christelijke partijen en D66 in de Staten ziet echter geen heil in dit plan.

Bij wijze van compromis wil de PvdA nu de zender voorlopig nog een jaar ondersteunen. Na dat jaar zouden de betrokken partijen dan definitief moeten beoordelen of de zender levensvatbaar is. In deze variant zouden de provincie en het rijk zes ton overmaken en de gemeente 1,2 miljoen gulden.

D66, dat tegen provinciale steun aan TV West was, zou met dit compromisvoorstel akkoord willen gaan, waardoor het zou kunnen rekenen op een meerderheid.

TV West hield gisteren een symbolische reddingsactie onder kijkers en bedrijfsleven. De regionale zender kreeg daarbij toezeggingen van publiek en bedrijven voor een bedrag van 830.000 gulden. Of dat bedrag daadwerkelijk binnenkomt is overigens nog onduidelijk.

Aan het eind van de dag buigen de aandeelhouders van TV West zich over de beslissing die Provinciale Staten vanmiddag zou nemen. Directeur J. Kroes van de Stichting Radio/TV West had er aan het begin van de middag alle vertrouwen in dat de zender voor Den Haag en omstreken blijft bestaan. “Ik verwacht dat het vanavond feest wordt.”