Partijkeuze soortgenoten

ROTTERDAM, 20 MAART. Tussen de politieke opvattingen van mensen en hun maatschappelijke achtergrond bestaat een duidelijk verband. De grote lijnen daarvan kent iedereen wel: rijke mensen stemmen eerder VVD dan arme, gelovige mensen stemmen eerder CDA dan ongelovige, hoger opgeleiden stemmen eerder GroenLinks dan lager opgeleiden, etcetera. Bezoekers van de nationale verkiezingssite op het Internet kunnen nu vaststellen wat de politieke voorkeur is van mensen als zij.

Nipo, een van de participanten in de verkiezingssite, heeft hiervoor de Stemspiegel ontwikkeld. Bezoekers van de site kunnen een aantal meerkeuzevragen beantwoorden over zaken als opleiding, geloof, inkomen en leeftijd. Een computerprogramma vergelijkt het aldus opgegeven profiel met bestand waarin zulke gegevens en de politieke voorkeur van 65.000 mensen zijn opgenomen. De bezoeker krijgt vervolgens een tabel gepresenteerd met de stemverdeling van mensen zoals hij, althans volgens het profiel dat hij heeft opgegeven. De verdeling van de politieke voorkeur van de bevolking als geheel staat er ter vergelijking bij. De verkiezingssite is te vinden op www.verkiezingen.net