Onderzoek in Europese Unie; 'Rijden met licht overdag spaart levens'

ROTTERDAM, 20 MAART. Wanneer alle auto's en motoren in de landen van de Europese Unie overdag met hun lichten aan zouden rijden, zouden er per jaar 5.500 verkeersdoden minder vallen en er zouden in de ziekenhuizen 155.000 minder gewonden terechtkomen.

Dat staat in een rapport dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Leidschendam heeft gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. In 1995 vielen er in de EU 45.907 verkeersdoden en bedroeg het aantal gewonden 1,6 miljoen.

Het aantal ongevallen waaraan verzekeringsclaims te pas komen, zou met 1,9 miljoen dalen. In 1995 bedroeg dat dertig miljoen.

De SWOV kwam tot haar conclusies na een analyse van resultaten van oude en nieuwe onderzoeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid van het voeren van licht overdag.

De SWOV berekende verder dat de baten van rijden met licht overdag ruim opwegen tegen de kosten. De voordelen bestaan onder meer uit minder ziekenhuisuitgaven. De nadelen zijn kosten voor extra brandstof, lampen en milieu. De SWOV kwam aan 5,8 miljard gulden aan kosten en aan 10,5 miljard aan baten.

In het begin van de jaren negentig stemde de Tweede Kamer niet in met plannen van de toenmalige minister Maij (Verkeer en Waterstaat) om het rijden met licht overdag wettelijk te verplichten. Milieu- en verkeersorganisaties als Natuur en Milieu, de fietsersbond ENFB en de voetgangersvereniging VBV verzetten zich daar fel tegen. De ENFB is nog altijd bang dat minder opvallende verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers groter gevaar lopen wanneer het gemotoriseerd verkeer overdag met de lichten aan rijdt. “We hebben nog steeds geen onderzoeken gezien wat voor effect het voeren van licht zou hebben op andere verkeersdeelnemers”, zegt een woordvoerder van de ENFB.

Een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland denkt dat het in de praktijk wel meevalt met die gevaren. Hij pleit voor een tussenoplossing, waarbij het gemotoriseerd verkeer alleen buiten de bebouwde kom zijn licht aan moet hebben. Veilig Verkeer hoopt dat de zaak in een volgend kabinet weer op de agenda komt.

De woordvoerder wijst erop dat het Europees parlement er voor is en dat steeds meer Europese landen (onlangs nog Hongarije) het rijden met licht overdag verplicht stellen. Naar schatting van zijn organisatie rijdt thans veertig procent van de Nederlandse automobilisten overdag al vrijwillig met dimlicht.