Non-fictie; pas verschenen

Els Kloek e.a. (red.): Vrouwen en kunst in de Republiek. Een overzicht. Verloren, 190 blz., ƒ 35,-

Een bundel over een relatief weinig bekend verschijnsel: vrouwen in de artistieke milieus van de Gouden eeuw. Onderzoek leidde tot 150 namen van kunstenaressen, van wie sommigen schilderden en tekenden, anderen zich bezig hielden met de knipkunst, de calligrafie of met de kunsthandel.

GROOT-BRITTANNIË