Nieuwe werkwijze huursubsidie

DEN HAAG, 20 MAART. In een poging het niet-gebruik van de individuele huursubsidie terug te dringen, gaan Belastingdienst,Registratiekamer en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) samenwerken. De gegevens van huurders en gemeenten zullen op het ministerie worden gekoppeld aan die van de Belastingdienst, zodat meteen duidelijk is wie er recht heeft op huursubsidie. Dit maakte staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) gisteren bekend in de Tweede Kamer.

De nieuwe werkwijze moet uiterlijk in 2001 zijn ingevoerd. Tot die tijd wil Tommel in een aantal gemeenten met proefprojecten de effectiviteit ervan testen. Volgens Tommel is het niet de bedoeling om niet-gebruikers automatisch subsidie te geven, zoals bij een koppelingsproject in Groningen gebeurt. “Huursudbsidie is een recht en geen plicht, dus mensen moeten zelf kunnen uitmaken of ze er gebruik van willen maken”, aldus de staatssecretaris.

De koppelingsmaatregel is een direct gevolg van een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Medio vorig jaar bleek hieruit dat eenderde van de huurders die wel recht hebben op huursubsidie, daar geen gebruik van maken. Zowel de staatssecretaris als de Kamer vinden deze cijfers aan de hoge kant en onderzoeken nog hoeveel huurders daadwerkelijk een subsidie mislopen. Door een intensieve voorlichtingscampagne en verlenging van de inschrijftermijn werden vervolgens zo'n honderdduizend huurders bereikt die wel recht hadden op subsidie maar deze tot dan niet hadden aangevraagd.

Andere maatregelen om het niet-gebruik een halt toe te roepen die de staatssecretaris neemt zijn: een automatische verlenging van de subsidie (in plaats deze jaarlijks te moeten aanvragen) en een continue inkomenstoets, die door de koppeling met de Belastingdienst mogelijk wordt. Ook kunnen huurders zich voortaan het hele jaar door inschrijven voor een subsidie. Nu kan die inschrijving slechts gedurende een beperkte tijd.

De extra kosten voor de huursubsidie aan de 100.000 'nieuwe' huurders, ongeveer tweehonderd miljoen gulden, noemt Tommel een “meevaller”.