'Meer voorlichting nodig over sociaal stelsel'

AMSTERDAM, 20 MAART. Werkgevers en werknemers in Nederland zijn zich nauwelijks bewust van de risico's die ze lopen als gevolg van de veranderingen in de sociale zekerheid. De overheid zou veel meer moeite moeten doen om iedereen op een goede manier voor te lichten.

Dat zei bestuursvoorzitter G. Swalef van bankverzekeraar Achmea gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Volgens Swalef doen de verzekeraars al hun best om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het effect van de vele wetswijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Zo zijn werkgevers sinds 1996 volledig verantwoordelijk voor de doorbetaling van hun zieke werknemers, is de nabestaandenwet drastisch versoberd en is met ingang van dit jaar een nieuwe regeling voor arbeidsongeschikte werknemers ingevoerd, waarbij een veel groter deel van de (financiële) verantwoordelijkheid bij de werkgever is komen te liggen. “Het blijkt dat veel werkgevers zich niet bewust zijn van de risico's die ze nu lopen, laat staan dat ze zich ervoor verzekeren”, aldus Swalef.

Hoewel de privatisering van de sociale zekerheid, in combinatie met de toegenomen belangstelling voor verzekeringen en pensioen als extra arbeidsvoorwaarden, voor Achmea veel groeikansen biedt, constateert het bedrijf tegelijkertijd dat de sterke concurrentie van andere aanbieders de marges steeds meer onder druk zet.

Begin dit jaar werd al bekend dat de coöperatie Achmea, waartoe onder andere Centraal Beheer, Avéro, Zilveren Kruis, FBTO en Staal Bankiers behoren, de nettowinst vorig jaar met 15 procent zag groeien tot 661 miljoen gulden. De omzet nam met eenzelfde percentage toe tot bijna 16 miljard gulden. Het premie-inkomen steeg met bijna 12 procent tot 11,5 miljard gulden. Achmea, dat sinds vorig jaar samenwerkt met het Gak lijfde vorige maand de grootste Nederlandse pensioenfondsbeheerder PVF in.